Qui som

between-quienes-somos

Between Traducción e Interpretación és el projecte en comú de tres traductores professionals independents amb un objectiu compartit: prestar serveis de traducció i interpretació de màxima qualitat, fent ús d’una vasta experiència i atenent sempre a les necessitats del client.

Les nostres trajectòries acadèmiques i professionals, diverses però complementàries, ens permeten abastar diferents àmbits i idiomes i proporcionar als nostres clients un interessant ventall de serveis.

L’equip de Between Traducción e Interpretación, amb presència a Madrid i Barcelona, està format per:

<center>Cristina Ruiz Martínez</center>

Cristina Ruiz Martínez

Traductora-Intèrpret d’Alemany

Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona.

Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Concessió del títol de Traductor-Intèrpret Jurat d’alemany pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació en 2007.

Àmplia experiència com a advocada i traductora jurada, especialment en l’àmbit jurídic.

Més informació sobre el seu perfil professional i acadèmic a: Linked-in Cristina Ruiz Martínez

<center>Estela Ramíla Gómez</center>

Estela Ramíla Gómez

Traductora-Intèrpret d’Anglès

Llicenciatura en Filologia Anglesa, Universidad de Salamanca.

Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Màster en Interpretació de Conferències, Centro Universitario Cluny, Madrid.

Concessió del títol de Traductor-Intèrpret Jurat d’anglès pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació en 2007.

Àmplia experiència com a traductora jurada, especialment en l’àmbit jurídic i mèdic, així com d’intèrpret de conferències i d’enllaç.

Més informació sobre el seu perfil professional i acadèmic a: Linked-in Estela Rámila Gómez

<center>María Caballero Amador</center>

María Caballero Amador

Traductora-Intèrpret de Francès

Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Universidad de Salamanca

Primer Cicle d’Enginyeria Superior de Telecomunicacions, Universidad de Valladolid.

Concessió del títol de Traductor-Intèrpret Jurat de francès pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació en 2007.

Àmplia experiència com a traductora jurada i intèrpret d’enllaç, especialment en l’àmbit jurídic.

Més informació sobre el seu perfil professional i acadèmic a: Linked-in María Caballero Amador